LÂM ĐỒNG: BẢO VỆ RỪNG NHƯNG THIẾU THIẾT BỊ, KHÔNG CÓ BÌNH CHỮA CHÁY

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT | Lượt xem : 482

Ngày đăng: 15/07/2023

LÂM ĐỒNG: BẢO VỆ RỪNG NHƯNG THIẾU THIẾT BỊ, KHÔNG CÓ BÌNH CHỮA CHÁY

Ngày 15/7, Đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã giám sát thực tế công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) rừng và làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện Nghị quyết 99/2019 của Quốc hội về PCCC giai đoạn 2020-2022. Đây là địa phương có diện tích rừng lớn trên toàn quốc, nhưng bất cập là ở chỗ, chính những người bảo vệ rừng lại thiếu dụng cụ, thiết bị chữa cháy.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?