NINH THUẬN CẦN MẠNH DẠN ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM ĐỂ PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT | Lượt xem : 392

Ngày đăng: 18/07/2023

NINH THUẬN CẦN MẠNH DẠN ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM ĐỂ PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN

Chiều 17/7, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Trưởng đoàn giám sát tối cao của Quốc hội về "Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030" làm việc với tỉnh Ninh Thuận.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?