TÂY NINH CẦN KHẮC PHỤC VIỆC CHẬM BAN HÀNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT | Lượt xem : 1,224

Ngày đăng: 21/07/2023

TÂY NINH CẦN KHẮC PHỤC VIỆC CHẬM BAN HÀNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

Tỉnh Tây Ninh cần khắc phục việc chậm ban hành hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đây là nhấn mạnh của Đoàn giám sát các chương trình mục tiêu Quốc gia do Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm - Phó Trưởng đoàn giám sát, làm Trưởng đoàn trong buổi làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?