THỪA THIÊN - HUẾ CẦN XÁC ĐỊNH GIẢM NGHÈO LÀ TRỌNG TÂM TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT | Lượt xem : 792

Ngày đăng: 21/07/2023

THỪA THIÊN - HUẾ CẦN XÁC ĐỊNH GIẢM NGHÈO LÀ TRỌNG TÂM TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

Chiều 21/7, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Trưởng đoàn giám sát tối cao của Quốc hội về "Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030", đã làm việc với tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?