DỰ ÁN LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG SỬA ĐỔI ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÌNH QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT | Lượt xem : 199

Ngày đăng: 12/01/2024

DỰ ÁN LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG SỬA ĐỔI ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÌNH QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?