ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA UBTVQH LÀM VIỆC VỚI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT | Lượt xem : 1,538

Ngày đăng: 10/05/2024

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA UBTVQH LÀM VIỆC VỚI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?