TỶ LỆ TIẾP CÔNG DÂN CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHƯA ĐẠT THEO QUY ĐỊNH

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT | Lượt xem : 879

Ngày đăng: 04/05/2024

TỶ LỆ TIẾP CÔNG DÂN CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHƯA ĐẠT THEO QUY ĐỊNH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?