CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 1,588

Ngày đăng: 20/10/2021

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?