PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI TẠI TỌA ĐÀM THAM VẤN CHUYÊN GIA VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 756

Ngày đăng: 05/10/2021

PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI TẠI TỌA ĐÀM THAM VẤN CHUYÊN GIA VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI

PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI TẠI TỌA ĐÀM THAM VẤN CHUYÊN GIA VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?