CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM ĐỖ VĂN CHIẾN TRÌNH BÀY BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 1,756

Ngày đăng: 20/10/2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM ĐỖ VĂN CHIẾN TRÌNH BÀY BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV

CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM ĐỖ VĂN CHIẾN TRÌNH BÀY BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?