THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021; DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022

Chuyên mục: GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU | Lượt xem : 2,189

Ngày đăng: 20/10/2021

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021; DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021; DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?