100% ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CÓ MẶT TÁN THÀNH NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 6,204

Ngày đăng: 29/11/2023

100% ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CÓ MẶT TÁN THÀNH NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV

Cũng trong sáng nay, với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?