ĐẠI BIỂU PHẠM VĂN THỊNH GÓP Ý VÀO DỰ THẢO LUẬT TỔ CHỨC TOÀ ÁN NHÂN DÂN SỬA ĐỔI

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 172

Ngày đăng: 22/11/2023

ĐẠI BIỂU PHẠM VĂN THỊNH GÓP Ý VÀO DỰ THẢO LUẬT TỔ CHỨC TOÀ ÁN NHÂN DÂN SỬA ĐỔI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?