ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ THUỶ - LUẬT HOÁ CÁC HOẠT ĐỘNG SẼ RÀNG BUỘC TRÁCH NHIỆM

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 90

Ngày đăng: 22/11/2023

ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ THUỶ - LUẬT HOÁ CÁC HOẠT ĐỘNG SẼ RÀNG BUỘC TRÁCH NHIỆM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?