ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ MAI THOA BỔ SUNG ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN VỚI THẨM PHÁN THAM GIA VỤ VIỆC CHƯA THÀNH NIÊN

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 104

Ngày đăng: 22/11/2023

ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ MAI THOA BỔ SUNG ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN VỚI THẨM PHÁN THAM GIA VỤ VIỆC CHƯA THÀNH NIÊN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?