ĐẠI BIỂU NGUYỄN HỮU CHÍNH GÓP Ý VỀ QUYỀN HẠN THU TẬP CHỨNG CỨ TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 248

Ngày đăng: 22/11/2023

ĐẠI BIỂU NGUYỄN HỮU CHÍNH GÓP Ý VỀ QUYỀN HẠN THU TẬP CHỨNG CỨ TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?