ĐẠI BIỂU NGUYỄN THANH SANG TRANH LUẬN VIỆC BỎ THU THẬP CHỨNG CỨ CỦA TOÀ ÁN

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 172

Ngày đăng: 22/11/2023

ĐẠI BIỂU NGUYỄN THANH SANG TRANH LUẬN VIỆC BỎ THU THẬP CHỨNG CỨ CỦA TOÀ ÁN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?