ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ MAI THOA XEM XÉT TÍNH HỢP HIẾN TRONG VĂN BẢN XÉT XỬ

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 168

Ngày đăng: 22/11/2023

ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ MAI THOA XEM XÉT TÍNH HỢP HIẾN TRONG VĂN BẢN XÉT XỬ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?