BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ 3 CHƯƠNG TRÌNH MTQG

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 588

Ngày đăng: 29/11/2023

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ 3 CHƯƠNG TRÌNH MTQG

Sáng nay, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?