CẦN THU HẸP KHOẢNG CÁCH GIỚI TRONG THỤ HƯỞNG CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 1,339

Ngày đăng: 24/11/2023

CẦN THU HẸP KHOẢNG CÁCH GIỚI TRONG THỤ HƯỞNG CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI

Qua nghiên cứu đánh giá tác động giới của báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), ĐBQH nhận thấy, hầu hết các chính sách đều chưa cân bằng thụ hưởng giữa nam và nữ. Do đó đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu để đưa ra các giải pháp lồng ghép giới một cách thực chất và hiệu quả trong dự thảo luật.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?