CỬ TRI ĐÁNH GIÁ CAO NHỮNG QUYẾT SÁCH CỦA QUỐC HỘI TRONG KỲ HỌP THỨ 6

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 540

Ngày đăng: 29/11/2023

CỬ TRI ĐÁNH GIÁ CAO NHỮNG QUYẾT SÁCH CỦA QUỐC HỘI TRONG KỲ HỌP THỨ 6

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã xem xét, quyết định và hoàn thành 40 nội dung thuộc các lĩnh vực xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, thể chế hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, trong đó, nhiều quyết sách đã cân nhắc, nghiên cứu kỹ lưỡng, được cử tri tán thành và đánh giá cao.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?