ĐẠI BIỂU NGUYỄN ĐẠI THẮNG GÓP Ý VIỆC THU THẬP CHỨNG CỨ VÀ CHỨNG MINH

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 226

Ngày đăng: 22/11/2023

ĐẠI BIỂU NGUYỄN ĐẠI THẮNG GÓP Ý VIỆC THU THẬP CHỨNG CỨ VÀ CHỨNG MINH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?