ĐỀ NGHỊ CHƯA NÊN QUY ĐỊNH VỀ TỔ HỢP CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG AN NINH

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 419

Ngày đăng: 28/11/2023

ĐỀ NGHỊ CHƯA NÊN QUY ĐỊNH VỀ TỔ HỢP CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG AN NINH

Các quy định về tổ hợp công nghiệp quốc phòng an ninh nhận được nhiều góp ý của đại biểu trong phiên họp chiều nay của Quốc hội về Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?