KIỆN TOÀN LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 5,187

Ngày đăng: 28/11/2023

KIỆN TOÀN LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 năm sau.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?