QUỐC HỘI THẢO LUẬN KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 384

Ngày đăng: 20/11/2023

QUỐC HỘI THẢO LUẬN KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, sáng nay, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?