VIỆT NAM SẼ THU THUẾ TỐI THIỂU TOÀN CẦU TỪ NĂM TÀI CHÍNH 2024

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 5,388

Ngày đăng: 29/11/2023

VIỆT NAM SẼ THU THUẾ TỐI THIỂU TOÀN CẦU TỪ NĂM TÀI CHÍNH 2024

Với 462 Đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỉ lệ 93,52%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Đồng thời cùng với nội dung này, trong Nghị quyết của Kỳ họp, Quốc hội giao Chính phủ trong năm sau nghiên cứu lập quỹ hỗ trợ đầu tư lĩnh vực công nghệ cao từ nguồn thu thuế tối thiểu toàn cầu và các nguồn hợp pháp khác để ổn định môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?