CẦN HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CHUNG CHUNG, THIẾU THIẾT THỰC

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 580

Ngày đăng: 20/11/2023

CẦN HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CHUNG CHUNG, THIẾU THIẾT THỰC

Nhiều Đại biểu đánh giá cao việc nhiều kiến nghị của cử tri được Chính phủ, các bộ, ngành địa phương xem xét, nghiên cứu, giải thích, giải quyết, cung cấp thông tin một cách kịp thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong giải quyết kiến nghị của cử tri. Việc giải quyết kiến nghị của cử tri đã góp phần quan trọng trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập từ thực tiễn đời sống của người dân, doanh nghiệp, địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số Bộ ngành, địa phương chậm trả lời kiến nghị của cử tri.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?