KHÓ PHÂN ĐỊNH CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ CHI ĐẦU TƯ GÂY ÁCH TẮC

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 558

Ngày đăng: 11/11/2023

KHÓ PHÂN ĐỊNH CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ CHI ĐẦU TƯ GÂY ÁCH TẮC

Trong khi Luật Ngân sách Nhà nước cho phép dùng nguồn chi thường xuyên để mua sắm trang thiết bị phục vụ bộ máy thì Luật Đầu tư công lại quy định các khoản chi xây mới, sửa chữa… phải dùng nguồn chi đầu tư công. Sự chồng lấn giữa 2 luật này khiến nhiều đại biểu Quốc hội liên tục chất vấn từ kỳ họp thứ 3 đến nay về các vướng mắc của địa phương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?