NHỮNG LỜI NHẬN TRÁCH NHIỆM

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 6 | Lượt xem : 530

Ngày đăng: 11/11/2023

NHỮNG LỜI NHẬN TRÁCH NHIỆM

Phát biểu bế mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành trong việc trả lời chất vấn và tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Nhiều vấn đề nóng qua chất vấn đã được sáng tỏ, làm rõ trách nhiệm, rõ giải pháp. Tôi xin được kết thúc phần trình bày của mình bằng những ấn tượng về sự thẳng thắn, cầu thị và tinh thần dám nhận trách nhiệm của các vị thành viên Chính phủ trước Quốc hội, trước nhân dân. Đây cũng là những lời cam kết, lời hứa của Thủ tướng, Phó Thủ tướng và các trưởng ngành để Quốc hội tiếp tục giám sát từ nay đến những lần chất vấn tiếp theo.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?