CHIỀU 3-11-15: KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

Chuyên mục: CA KHÚC 70 NĂM QH | Lượt xem : 777

Ngày đăng: 15/12/2015

CHIỀU 3-11-15: KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

CHIỀU 3-11-15: KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?