SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH NGUYỄN THÚY HOÀN ĐOÀN THÁI BÌNH VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).

Chuyên mục: CA KHÚC 70 NĂM QH | Lượt xem : 54,028

Ngày đăng: 15/12/2015

SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH NGUYỄN THÚY HOÀN ĐOÀN THÁI BÌNH VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).

SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH NGUYỄN THÚY HOÀN ĐOÀN THÁI BÌNH VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?