CHIỀU 3-11-15: QUAN ĐIỂM CỦA ĐBQH TRẦN DU LỊCH ĐOÀN TP HCM VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015; DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2016.

Chuyên mục: CA KHÚC 70 NĂM QH | Lượt xem : 1,489

Ngày đăng: 15/12/2015

CHIỀU 3-11-15: QUAN ĐIỂM CỦA ĐBQH TRẦN DU LỊCH ĐOÀN TP HCM VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015; DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2016.

CHIỀU 3-11-15: QUAN ĐIỂM CỦA ĐBQH TRẦN DU LỊCH ĐOÀN TP HCM VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015; DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2016.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?