CA KHÚC 70 NĂM QH

SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH TRƯƠNG VĂN VỞ ĐOÀN ĐỒNG NAI VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔15/12/2015

SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH TRƯƠNG VĂN VỞ ĐOÀN ĐỒNG NAI VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).

SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH TRẦN TIẾN DŨNG ĐOÀN HÀ TĨNH VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔15/12/2015

SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH TRẦN TIẾN DŨNG ĐOÀN HÀ TĨNH VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).

SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH NGUYỄN VĂN SƠN ĐOÀN HÀ TĨNH VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔15/12/2015

SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH NGUYỄN VĂN SƠN ĐOÀN HÀ TĨNH VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).

SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH NGUYỄN THÚY HOÀN ĐOÀN THÁI BÌNH VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔15/12/2015

SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH NGUYỄN THÚY HOÀN ĐOÀN THÁI BÌNH VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).

SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH NGUYỄN BẮC VIỆT ĐOÀN NINH THUẬN VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔15/12/2015

SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH NGUYỄN BẮC VIỆT ĐOÀN NINH THUẬN VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).

SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH HUỲNH VĂN TÍNH ĐOÀN TIỀN GIANG VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔15/12/2015

SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH HUỲNH VĂN TÍNH ĐOÀN TIỀN GIANG VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).

SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH HUỲNH MINH HOÀNG ĐOÀN BẠC LIÊU VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔15/12/2015

SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH HUỲNH MINH HOÀNG ĐOÀN BẠC LIÊU VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).

SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH HOÀNG THỊ TỐ NGA ĐOÀN NAM ĐỊNH VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔15/12/2015

SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH HOÀNG THỊ TỐ NGA ĐOÀN NAM ĐỊNH VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).

SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH HỒ THỊ CẨM ĐÀO ĐOÀN SÓC TRĂNG VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔15/12/2015

SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH HỒ THỊ CẨM ĐÀO ĐOÀN SÓC TRĂNG VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).

SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH HÀ HUY THÔNG ĐOÀN THỪA THIÊN - HUẾ VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔15/12/2015

SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH HÀ HUY THÔNG ĐOÀN THỪA THIÊN - HUẾ VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).

SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH ĐỖ VĂN VẺ ĐOÀN THÁI BÌNH VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔15/12/2015

SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH ĐỖ VĂN VẺ ĐOÀN THÁI BÌNH VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).

SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH BÙI THỊ AN ĐOÀN TP HN VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔15/12/2015

SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH BÙI THỊ AN ĐOÀN TP HN VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).

SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH BÙI SỸ LỢI ĐOÀN THANH HÓA VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔15/12/2015

SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH BÙI SỸ LỢI ĐOÀN THANH HÓA VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).

SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH BÙI QUANG VINH ĐOÀN LAI CHÂU VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔15/12/2015

SÁNG 4-11-15: NHẬN ĐỊNH CỦA ĐBQH BÙI QUANG VINH ĐOÀN LAI CHÂU VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI).

SÁNG 4-11-15: CHỦ NHIỆM ỦY BAN KINH TẾ CỦA QUỐC HỘI NGUYỄN VĂN GIÀU TRÌNH BÀY BÁO CÁO THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN.
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔15/12/2015

SÁNG 4-11-15: CHỦ NHIỆM ỦY BAN KINH TẾ CỦA QUỐC HỘI NGUYỄN VĂN GIÀU TRÌNH BÀY BÁO CÁO THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN.