SÁNG 4-11-15: CHỦ NHIỆM ỦY BAN KINH TẾ CỦA QUỐC HỘI NGUYỄN VĂN GIÀU TRÌNH BÀY BÁO CÁO THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN.

Chuyên mục: CA KHÚC 70 NĂM QH | Lượt xem : 1,243

Ngày đăng: 15/12/2015

SÁNG 4-11-15: CHỦ NHIỆM ỦY BAN KINH TẾ CỦA QUỐC HỘI NGUYỄN VĂN GIÀU TRÌNH BÀY BÁO CÁO THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN.

SÁNG 4-11-15: CHỦ NHIỆM ỦY BAN KINH TẾ CỦA QUỐC HỘI NGUYỄN VĂN GIÀU TRÌNH BÀY BÁO CÁO THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?