SÁNG 4-11-15: BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP HÀ HÙNG CƯỜNG, THỪA ỦY QUYỀN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÌNH BÀY TỜ TRÌNH VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN.

Chuyên mục: CA KHÚC 70 NĂM QH | Lượt xem : 1,210

Ngày đăng: 15/12/2015

SÁNG 4-11-15: BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP HÀ HÙNG CƯỜNG, THỪA ỦY QUYỀN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÌNH BÀY TỜ TRÌNH VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN.

SÁNG 4-11-15: BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP HÀ HÙNG CƯỜNG, THỪA ỦY QUYỀN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÌNH BÀY TỜ TRÌNH VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?