CHIỀU 3-11-15: QUAN ĐIỂM CỦA ĐBQH TRẦN HOÀNG NGÂN VỀ VIỆC CHO PHÉP ĐA DẠNG HÓA KỲ HẠN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ; VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ RA THỊ TRƯỜNG VỐN QUỐC TẾ.

Chuyên mục: CA KHÚC 70 NĂM QH | Lượt xem : 1,140

Ngày đăng: 15/12/2015

CHIỀU 3-11-15: QUAN ĐIỂM CỦA ĐBQH TRẦN HOÀNG NGÂN VỀ VIỆC CHO PHÉP ĐA DẠNG HÓA KỲ HẠN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ; VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ RA THỊ TRƯỜNG VỐN QUỐC TẾ.

CHIỀU 3-11-15: QUAN ĐIỂM CỦA ĐBQH TRẦN HOÀNG NGÂN VỀ VIỆC CHO PHÉP ĐA DẠNG HÓA KỲ HẠN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ; VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ RA THỊ TRƯỜNG VỐN QUỐC TẾ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?