CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI QUỐC HỘI

Chuyên mục: PHIM TƯ LIỆU QUỐC HỘI | Lượt xem : 2,556

Ngày đăng: 09/11/2015

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI QUỐC HỘI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?