Phiên họp thứ 31

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 31
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/03/2024

UBTVQH QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HAI THÀNH PHỐ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔19/03/2024

PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ NHIỀU VỤ BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/03/2024

CHẤT VẤN TRÁCH NHIỆM ĐỂ XẢY RA TÌNH TRẠNG "ÉP" NGƯỜI DÂN MUA BẢO HIỂM NHÂN THỌ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/03/2024

ĐBQH: CẦN LÀM RÕ VAI TRÒ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/03/2024

SAI PHẠM NGÂN HÀNG - DẤU HỎI VỀ CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/03/2024

CHẤT LƯỢNG HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM CÓ THỰC SỰ ĐẢM BẢO?
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔18/03/2024

102 LƯỢT Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT CÔNG NGHIỆP QPAN VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/03/2024

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LỚN CỦA DỰ THẢO LUẬT TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/03/2024

UBTVQH CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO LUẬT CÔNG NGHIỆP QP, AN VÀ ĐỘNG VIÊN CN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔15/03/2024

THỰC HIỆN PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN CHO CHÍNH QUYỀN THỦ ĐÔ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/03/2024

KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 31 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/03/2024