11 DỰ ÁN LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÌNH QUỐC HỘI XEM XÉT THÔNG QUA

Chuyên mục: Phiên họp thứ 34 | Lượt xem : 5,179

Ngày đăng: 14/06/2024

11 DỰ ÁN LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÌNH QUỐC HỘI XEM XÉT THÔNG QUA

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?