THỐNG NHẤT TRÌNH QUỐC HỘI TIẾP TỤC GIẢM 2% THUẾ VAT 6 THÁNG CUỐI NĂM

Chuyên mục: Phiên họp thứ 34 | Lượt xem : 5,253

Ngày đăng: 14/06/2024

THỐNG NHẤT TRÌNH QUỐC HỘI TIẾP TỤC GIẢM 2% THUẾ VAT 6 THÁNG CUỐI NĂM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?