KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 34 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Chuyên mục: Phiên họp thứ 34 | Lượt xem : 289

Ngày đăng: 11/06/2024

KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 34 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?