UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI HỌP PHIÊN 34, CHO Ý KIẾN VỀ NHIỀU NỘI DUNG LỚN, PHỨC TẠP

Chuyên mục: Phiên họp thứ 34 | Lượt xem : 70

Ngày đăng: 11/06/2024

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI HỌP PHIÊN 34, CHO Ý KIẾN VỀ NHIỀU NỘI DUNG LỚN, PHỨC TẠP

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?