ĐỀ NGHỊ CHÍNH PHỦ BÁO CÁO CHÍNH XÁC DIỆN TÍCH ĐẤT RỪNG CHUYỂN ĐỔI BỔ SUNG LÀM CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG

Chuyên mục: Phiên họp thứ 34 | Lượt xem : 6,266

Ngày đăng: 12/06/2024

ĐỀ NGHỊ CHÍNH PHỦ BÁO CÁO CHÍNH XÁC DIỆN TÍCH ĐẤT RỪNG CHUYỂN ĐỔI BỔ SUNG LÀM CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?