BỔ SUNG QUY ĐỊNH BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐỘI CẢNH VỆ

Chuyên mục: Phiên họp thứ 34 | Lượt xem : 6,161

Ngày đăng: 12/06/2024

BỔ SUNG QUY ĐỊNH BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐỘI CẢNH VỆ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?