Phiên họp thứ 34

11 DỰ ÁN LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÌNH QUỐC HỘI XEM XÉT THÔNG QUA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/06/2024

THỐNG NHẤT TRÌNH QUỐC HỘI TIẾP TỤC GIẢM 2% THUẾ VAT 6 THÁNG CUỐI NĂM
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/06/2024

ĐỀ NGHỊ CHÍNH PHỦ BÁO CÁO CHÍNH XÁC DIỆN TÍCH ĐẤT RỪNG CHUYỂN ĐỔI BỔ SUNG LÀM CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/06/2024

CẦN KHOANH ĐỊNH PHẠM VI MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM TRONG THỬ NGHIỆM CÓ KIỂM SOÁT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/06/2024

BỔ SUNG QUY ĐỊNH BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐỘI CẢNH VỆ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/06/2024

UBTVQH CHO Ý KIẾN VỀ GIẢI TÌNH TIẾP THU CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT TTATGT ĐƯỜNG BỘ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔12/06/2024

ĐẢM BẢO QUY HOẠCH VÙNG THỦ ĐÔ KHÔNG GÂY VƯỚNG CHO CÁC TỈNH LÂN CẬN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/06/2024

NÊN TRAO QUYỀN CHO HÀ NỘI TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP HÀNH CHÍNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/06/2024

RÀ SOÁT QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC, GIAO THÔNG THÔNG MINH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/06/2024

THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ĐỒNG Ý TRÍCH MỘT PHẦN XỬ PHẠT ĐỂ BẢO ĐẢM AN TOÀN GIAO THÔNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/06/2024

BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ XE ĐƯA ĐÓN HỌC SINH TRONG DỰ THẢO LUẬT TRẬT TỰ ATGT ĐƯỜNG BỘ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/06/2024

LẤY PHIẾU XIN Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ CẤM TUYỆT ĐỐI NỒNG ĐỘ CỒN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/06/2024

KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 34 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/06/2024

NGĂN BỎ QUÊN HỌC SINH TRÊN XE ĐƯA ĐÓN BẰNG LUẬT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/06/2024

CÂN NHẮC TỶ LỆ ĐẤT ĐÔ THỊ DÀNH CHO HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔11/06/2024