UBTVQH CHO Ý KIẾN VỀ GIẢI TÌNH TIẾP THU CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT TTATGT ĐƯỜNG BỘ

Chuyên mục: Phiên họp thứ 34 | Lượt xem : 1,110

Ngày đăng: 12/06/2024

UBTVQH CHO Ý KIẾN VỀ GIẢI TÌNH TIẾP THU CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT TTATGT ĐƯỜNG BỘ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?