HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ

NGÀY 22/05/2016: THANH NIÊN, SINH VIÊN VỚI CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI.
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔24/05/2016

NGÀY 22/05/2016: THANH NIÊN, SINH VIÊN VỚI CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI.

NGÀY 22/05/2016: NGƯỜI NÔNG DÂN LÀM CHỦ ĐẤT NƯỚC TRÊN MẶT TRẬN NÔNG NGHIỆP.
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔24/05/2016

NGÀY 22/05/2016: NGƯỜI NÔNG DÂN LÀM CHỦ ĐẤT NƯỚC TRÊN MẶT TRẬN NÔNG NGHIỆP.

GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI BẦU CỬ.
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔24/05/2016

GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI BẦU CỬ.

NGÀY 23/05/2016: TỔNG HỢP KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI MỘT SỐ TỈNH, THÀNH TRONG CẢ NƯỚC.
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔24/05/2016

NGÀY 23/05/2016: TỔNG HỢP KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI MỘT SỐ TỈNH, THÀNH TRONG CẢ NƯỚC.

BÌNH THUẬN: CỬ TRI GIÁM SÁT VIỆC KIỂM PHIẾU CỦA CÁC TỔ BẦU CỬ.
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔24/05/2016

BÌNH THUẬN: CỬ TRI GIÁM SÁT VIỆC KIỂM PHIẾU CỦA CÁC TỔ BẦU CỬ.

NGÀY 22/05/2016: CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BẦU CỬ THỰC HIỆN QUYỀN CÔNG DÂN TẠI NƠI CƯ TRÚ.
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔24/05/2016

NGÀY 22/05/2016: CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BẦU CỬ THỰC HIỆN QUYỀN CÔNG DÂN TẠI NƠI CƯ TRÚ.

NGÀY 22/05/2016: KẾT NỐI TRỰC TIẾP CÁC ĐIỂM KIỂM PHIẾU TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN CẢ NƯỚC
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔24/05/2016

NGÀY 22/05/2016: KẾT NỐI TRỰC TIẾP CÁC ĐIỂM KIỂM PHIẾU TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN CẢ NƯỚC

NGÀY 22/05/2016: GIA LAI: CỬ TRI DÂN TỘC THIỂU SỐ XÃ BIỂN HỒ NÔ NỨC THỰC HIỆN QUYỀN BẦU CỬ
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔24/05/2016

NGÀY 22/05/2016: GIA LAI: CỬ TRI DÂN TỘC THIỂU SỐ XÃ BIỂN HỒ NÔ NỨC THỰC HIỆN QUYỀN BẦU CỬ

NGÀY 22/05/2016: CỬ TRI PHÁT HUY QUYỀN BẦU CỬ CỦA MÌNH
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔24/05/2016

NGÀY 22/05/2016: CỬ TRI PHÁT HUY QUYỀN BẦU CỬ CỦA MÌNH

THI TÌM HIỂU VỀ BẦU CỬ.
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔24/05/2016

THI TÌM HIỂU VỀ BẦU CỬ.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI KIỂM TRA CÔNG TÁC BẦU CỬ TẠI HUYỆN TRƯỜNG SA
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔24/05/2016

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI KIỂM TRA CÔNG TÁC BẦU CỬ TẠI HUYỆN TRƯỜNG SA

THÁI NGUYÊN: TÍCH CỰC TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ TỚI ĐỒNG BÀO MÔNG
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔24/05/2016

THÁI NGUYÊN: TÍCH CỰC TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ TỚI ĐỒNG BÀO MÔNG

NGÀY 11/05/2016: NINH THUẬN: ĐỒNG BÀO CHĂM HƯỚNG TỚI NGÀY HỘI BẦU CỬ
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔24/05/2016

NGÀY 11/05/2016: NINH THUẬN: ĐỒNG BÀO CHĂM HƯỚNG TỚI NGÀY HỘI BẦU CỬ

NGÀY 11/05/2016:HỘI THI TÌM HIỂU LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TỈNH HẢI DƯƠNG
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔24/05/2016

NGÀY 11/05/2016:HỘI THI TÌM HIỂU LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TỈNH HẢI DƯƠNG

NGÀY 11/05/2016: CỬ TRI TRẺ HƯỚNG TỚI NGÀY HỘI BẦU CỬ.
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔24/05/2016

NGÀY 11/05/2016: CỬ TRI TRẺ HƯỚNG TỚI NGÀY HỘI BẦU CỬ.