CÁC PHIÊN GIẢI TRÌNH

PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH NGUYỄN HỮU TOÀN PHÁT BIỂU BẾ MẠC PHIÊN GIẢI TRÌNH
👤congpt 🕔28/04/2022

Chiều 27/4, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

THỨ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TRẦN QUỐC PHƯƠNG TRÌNH BÀY BÁO CÁO TẠI PHIÊN GIẢI TRÌNH
👤congpt 🕔28/04/2022

Chiều 27/4, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO PHIÊN GIẢI TRÌNH
👤congpt 🕔28/04/2022

Chiều 27/4, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH NGUYỄN HỮU TOÀN PHÁT BIỂU KHAI MẠC PHIÊN GIẢI TRÌNH
👤congpt 🕔28/04/2022

Chiều 27/4, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC NGUYỄN ĐẮC VINH PHÁT BIỂU BẾ MẠC HỘI NGHỊ
👤congpt 🕔01/03/2022

PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ NỘI DUNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT TRONG TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI DẠY HỌC TRONG BỐI CẢNH COVID-19

ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC NGUYỄN ĐẮC VINH PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI NGHỊ
👤congpt 🕔01/03/2022

PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ NỘI DUNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT TRONG TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI DẠY HỌC TRONG BỐI CẢNH COVID-19

PHIÊN KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔22/10/2015

PHIÊN KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 42
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔13/10/2015

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 42

TRAO ĐỔI CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII PHẠM TẤT THẮNG VỀ MÔ HÌNH TRƯỜNG CHUYÊN, LỚP CHỌN Ở BẬC TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔30/09/2015

TRAO ĐỔI CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII PHẠM TẤT THẮNG VỀ MÔ HÌNH TRƯỜNG CHUYÊN, LỚP CHỌN Ở BẬC TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII BÙI THỊ AN VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔21/09/2015

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII BÙI THỊ AN VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 41 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔21/09/2015

KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 41 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIII TRỊNH NGỌC THẠCH CHIA SẺ VỀ NHỮNG ĐỔI MỚI TRONG CÔNG TÁC XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG I VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔11/09/2015

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIII TRỊNH NGỌC THẠCH CHIA SẺ VỀ NHỮNG ĐỔI MỚI TRONG CÔNG TÁC XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG I VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII ĐINH XUÂN THẢO VỀ DỰ THẢO NỘI QUY KỲ HỌP QUỐC HỘI (SỬA ĐỔI )
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔11/09/2015

Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII ĐINH XUÂN THẢO VỀ DỰ THẢO NỘI QUY KỲ HỌP QUỐC HỘI (SỬA ĐỔI )

CHIA SẺ CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII BÙI THỊ AN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔11/09/2015

CHIA SẺ CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII BÙI THỊ AN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

TRAO ĐỔI CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII HOÀNG VIỆT PHƯƠNG NHÂN DỊP KỶ NIỆM 70 NĂM QUỐC DÂN ĐẠI HỘI TÂN TRÀO
👤Cổng thông tin Quốc hội 🕔11/09/2015

TRAO ĐỔI CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII HOÀNG VIỆT PHƯƠNG NHÂN DỊP KỶ NIỆM 70 NĂM QUỐC DÂN ĐẠI HỘI TÂN TRÀO