THỨ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TRẦN QUỐC PHƯƠNG TRÌNH BÀY BÁO CÁO TẠI PHIÊN GIẢI TRÌNH

Chuyên mục: CÁC PHIÊN GIẢI TRÌNH | Lượt xem : 62,110

Ngày đăng: 28/04/2022

THỨ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TRẦN QUỐC PHƯƠNG TRÌNH BÀY BÁO CÁO TẠI PHIÊN GIẢI TRÌNH

Chiều 27/4, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?