Phiên họp thứ 33

UBTVQH CHO Ý KIẾN VỀ CHƯƠNG TRÌNH MTQG VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/05/2024

XÁC ĐỊNH RÕ RANH GIỚI, PHẠM VI, MỨC ĐỘ CỨU NẠN CỨU HỘ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/05/2024

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP VĂN HOÁ CẦN SỰ QUAN TÂM ĐẶC BIỆT
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/05/2024

BỔ SUNG VÀO DỰ THẢO LUẬT VỀ QUY HOẠCH HẠ TẦNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/05/2024

CẦN THIẾT THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KHU THƯƠNG MẠI TỰ DO CHO ĐÀ NẴNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/05/2024

BẢO ĐẢM PHÒNG CHÁY ĐỐI VỚI NHÀ Ở KẾT HỢP KINH DOANH, CHUNG CƯ MI NI
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/05/2024

ĐỀ XUẤT NGHỆ AN CÓ THÊM MỘT PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/05/2024

XÁC ĐỊNH TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM, TẠO ĐỘT PHÁ TRONG PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔14/05/2024

CẦN CÓ PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG THIẾU ĐIỆN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/05/2024

CẦN CÓ BÀN TAY CỦA NHÀ NƯỚC ĐỂ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/05/2024

CẦN GIẢI PHÁP ĐIỀU TIẾT GIÁ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/05/2024

TIẾP TỤC BẢO ĐẢM ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ VÀ CÁC CÂN ĐỐI LỚN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/05/2024

NĂM 2023, TĂNG THU NGÂN SÁCH 8,2% SO VỚI DỰ TOÁN
👤Truyền hình Quốc hội Việt Nam 🕔13/05/2024